TakeReference Call us Book a meeting

Give us a call

Mötesbokningstjänst

Mötesbokning, winback, leadsgenerering

Med trettio års erfarenhet inom försäljning, mötesbokning, leadsgenerering erbjuder vi dessa tjänster till kunder som av olika skäl väljer att inte anställa mötesbokare/SDR:er i egen regi. Gemensamt för våra uppdrag är att vi endast anlitar erfarna mötesbokare med dokumenterat hög avslutsfrekvens. Alla samtal spelas in, reggas i CRM, A/B testas och AI analyseras samt en rad andra åtgärder för ett maximerat utfall/konvertering.